Logo

Redaktor naczelna: Ewelina Nawara, e.nawara(at)media-prof.pl

tel. kom. 509 548 713

Redaktor ds. organizacji: Grażyna Gutowska, g.gutowska(at)media-prof.pl

tel. 32 761 60 60

Projekt, skład i łamanie: Anna Nykiel

Biuro promocji i reklamy:

Karolina Gutowska-Koza – kierownik biura, k.gutowska(at)media-prof.pl

tel. kom. 535 505 660, tel. 32 761 61 01

Marlena Kluszczyk - specjalista ds. eventów, patronaty,  m.kluszczyk(at)media-prof.pl

tel. kom. 725 870 101