Logo

Trwają prace zmierzające do wydania 14 edycji "Kalendarza Mostowego" 2022. W kalendarzu opublikowane zostaną wyjątkowe fotografie z Konkursu Foto­graficznego „Most światłem malowany”.

Ścienny kalendarz prezentujący zdjęcia nagrodzone w konkursie fotograficznym Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej ukazuje się od 2009 roku, a każda kolejna edycja spotyka się z coraz większym Państwa zainteresowaniem.

Elegancko wydany kalendarz stał się ozdobą wielu znaczących dla polskiego mostownictwa miejsc – znalazł się zarówno w licz­nych gabinetach w firmach i instytucjach, salach wykładowych uczelni technicznych, jak i w biurach budów. 

Kalendarz promuje polskie mostownictwo. Jest wyrazem dzia­łalności ZMRP, jednego z najbardziej elitarnych stowarzyszeń branżowych. Promuje mostowców – pasjonatów fotografii, a także same obiekty.

Jego obiektywny charakter sprawił, że obecnie jest to najwięk­szy w Polsce, pod względem zasięgu i nakładu, kalendarz branży mostowej. Jest to jedyny kalendarz, który znalazł się w niemal wszystkich miejscach związanych z projektowaniem i budową obiektów inżynierskich.

Każdego roku Wydawnictwo przekazuje egzemplarze kalendarza, poprzez oddziały, wszystkim członkom ZMRP.

okadka Kalendarz Mostowy 2021 small

Przedstawiamy Państwu okładkę 13 edycji "Kalendarza Mostowego" 2021. W kalendarzu opublikowane zostały wyjątkowe fotografie wyróżnione w trakcie Konkursu Foto­graficznego „Most światłem malowany”. Zapraszamy do obejrzenia poprzednich edycji Kalendarza.

Elegancko wydany kalendarz stał się ozdobą wielu znaczących dla polskiego mostownictwa miejsc – znalazł się zarówno w licznych gabinetach w firmach i instytucjach, salach wykładowych uczelni technicznych, jak w biurach budów.

Kalendarz promuje polskie mostownictwo. Jest wyrazem działalności ZMRP, jednego z najbardziej elitarnych stowarzyszeń branżowych. Promuje mostowców – pasjonatów fotografii, a także same obiekty.

Jego obiektywny charakter sprawił, że obecnie jest to największy w Polsce, pod względem zasięgu i nakładu, kalendarz branży mostowej. Jest to jedyny kalendarz, który znalazł się w niemal wszystkich miejscach związanych z projektowaniem i budową obiektów inżynierskich.

"Kalendarz Mostowy 2009"

"Kalendarz Mostowy 2010"

"Kalendarz Mostowy 2011"

"Kalendarz Mostowy 2012"

"Kalendarz Mostowy 2013"

"Kalendarz Mostowy 2014"

"Kalendarz Mostowy 2015"

"Kalendarz Mostowy 2016"

"Kalendarz Mostowy 2017"

"Kalendarz Mostowy 2018"

"Kalendarz Mostowy 2019"

"Kalendarz Mostowy 2020"

"Kalendarz Mostowy 2021"

"Kalendarz Drogowy 2012"

"Kalendarz Drogowy 2013"

 

Zamówienia:

Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara

Marlena Kluszczyk
tel. kom 725 870 101
faks: 32 761 60 60
e-mail: m.kluszczyk(at)media-prof.pl