Logo

DROGI 4 2017

Drogi 4 17 

W ramach szczegółowych relacji merytorycznych, które podsumowują wydarzenia z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, w wydaniu publikujemy opis prezentacji wygłoszonych podczas Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015, a także następującej po nich dyskusji. Spotkanie odbyło się w czasie KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2015.

Prof. Alicja Sołowczuk z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowała referat ”Sztuka funkcjonalna na rondzie w Santa Cruz w Kalifornii”. Zachęcam Państwa do zapoznania się z terminarzem wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Najbardziej aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.konferencjespecjalistczne.pl. 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 3 2017

Drogi 3 17 

W ramach szczegółowych relacji merytorycznych, które podsumowują wydarzenia z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, w wydaniu publikujemy opis prezentacji wygłoszonych podczas FORUM NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015, a także następującej po nich dyskusji.

Zachęcam także do lektury artykułu „Studium kształtowania geometrii rond turbinowych typu knee, cz. III (rondo typu knee).” opracowanego przez dr hab. inż. Alicję Sołowczuk, prof. ZUT oraz inż. Mateusza Zduna z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zestawienie planowanych na najbliższe miesiące konferencji branżowych i targów publikujemy tradycyjnie w Kalendarium. Szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń z cyklu KONFERENCJE
SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes znajdą Państwo w zapowiedziach zamieszczonych w numerze oraz na stronie internetowej
www.konferencjespecjalistyczne.pl.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 1-2 2017

 

Polecam Państwu lekturę interesującego artykułu pt.: "Statyczny i inercyjny pomiar równości, czyli prawda i fałsz o metodzie oznaczania IRI" autorstwa mgr. inż. Stanisława Szpinka i dr. inż. Dariusza Godlewskiego.

W wydaniu publikujemy również wnioski opracowane przez mgr. inż. Mirosława Bajora na podstawie dyskusji i prezentacji wygłoszonych podczas Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016, które odbyło się tradycyjnie w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Państwa uwadze polecam także pierwszy z materiałów podsumowujących tegoroczne KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – relację fotograficzną z wydarzenia.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 12 2016

   

Państwa szczególnej uwadze polecam listę wniosków z Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017, które odbyło się w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. W wydaniu DRÓG 10/2016 zostały opublikowane częściowe wnioski z tego wydarzenia dotyczące wyświetlaczy czasu, w niniejszym numerze znajdą Państwo podsumowanie całych obrad.

W związku z jubileuszem dwudziestego wydarzenia z cyklu zestawiliśmy również informacje na temat minionych wydarzeń. Zwieńczeniem każdego z nich jest szereg publikacji: reportaż fotograficzny, lista wniosków, opis referatów i dyskusji. W materiale zamieszczamy wykaz tych publikacji, co – mam nadzieję – ułatwi poruszanie się po archiwum szczegółowych opisów merytorycznych naszych konferencji.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 11 2016

   

23 listopada odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne – „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016”, które otworzyło III KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016. W wydaniu publikujemy podsumowanie i listę wniosków z Seminarium, a także szczegółową relację fotograficzną z całego spotkania, na które przypadł jubileusz XX wydarzenia z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE naukapraktyka- biznes.

Terminy konferencji zaplanowanych na rok 2017 oznaczyliśmy w naszym Kalendarium. Serdecznie zapraszam do lektury i udziału.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 10 2016

   

Podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Sterowanie ruchem drogowym – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016”, które odbyło się jako XVIII wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes w szerokim gronie ekspertów omawiany był temat wyświetlaczy czasu. Tuż przed terminem rozpoczęcia Forum na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 27. 09. 2016 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W wydaniu publikujemy podsumowanie i listę wniosków, która została przekazana do resortu w trybie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 9 2016

 

Polecam Państwu lekturę drugiej części opisu prezentacji i dyskusji toczącej się podczas Forum WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015 będącego częścią KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI organizowanych w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka--biznes.

Publikujemy również materiał na temat organizacji ruchu na rondach turbinowych w Polsce oraz drugą część studium kształtowania geometrii rond turninowych typu knee (rondo knee typu Look-a-like z dwoma i trzema nosami).

W wydaniu kontynuujemy tematykę zaleceń projektowych przystanków autobusowych zlokalizowanych w pobliżu skrzyżowań według wytycznych niemieckich.

Zachęcam do zapoznania się z listą wydarzeń branżowych zestawionych w naszym Kalendarium. Więcej informacji na temat spotkań z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes znajdą Państwo na stronie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

Podkategorie