Logo

DROGI 1-2 2014

Otwierające rok 2014 wydanie miesięcznika „DROGI” przygotowane jest specjalnie z myślą o Krakowskich Dniach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach których odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu na czas prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” (26 lutego br.) oraz II Ogólnopolskie Forum „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2014” (27-28 lutego br.).

I Forum BARIERY 2013, które odbyło się w marcu ubiegłego roku w Krakowie, zgromadziło niemal wszystkich ekspertów zajmujących się w codziennej pracy tematyką barier ochronnych – zarówno praktyków, jak i ludzi nauki, a także przedstawicieli najbardziej znaczących producentów barier. Spotkanie, w którym udział wzięło 160 osób, zainspirowało dyskusję, która – mam nadzieję – będzie kontynuowana podczas II Forum BARIERY 2014. W wydaniu publikujemy pierwszą część szczegółowej relacji z przebiegu tej dyskusji. Zachęcam Państwa do lektury.

Podczas tegorocznej edycji Forum przedstawiciele GDDKiA zaprezentują poddany konsultacjom projekt „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”, które w 2014 roku zastąpią „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r. W czasie Forum nowe wytyczne zostaną poddane szerokiej dyskusji, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszam.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

 

DROGI 12 2013

Zachęcam Państwa do udziału w organizowanych przez nasze wydawnictwo spotkaniach z cyklu „Konferencje specjalistyczne nauka – praktyka – biznes” zaplanowanych na rok 2014.

W dniach 26-28 lutego 2014 r. w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” (26 lutego 2014 r.) oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2014” (27-28 lutego 2014 r.).

Na dni 4-5 czerwca 2014 r. zaplanowaliśmy II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014” oraz I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Kolejowe nawierzchnie szynowe na szlakach i obiektach inżynieryjnych oraz rozjazdach i przejazdach – NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014”.

W terminie 18-19 listopada 2014 r. odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Mostowe łożyska i urządzenia

dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2014” (25-27 listopada 2014 r.).

Serdecznie zachęcam również do udziału w Krakowskich Dniach Nawierzchni, w ramach których będą miały miejsce

dwa wydarzenia branżowe: I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji

nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE DRÓG 2014” (25 listopada 2014 r.) oraz II Ogólnopolskie Forum

Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz z betonu

Cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014” (26-27 listopada 2014 r.).

Polecam Państwu lekturę podsumowania cyklu „Konferencje Specjalistyczne” w roku 2013, które publikujemy w grudniowym wydaniu „Dróg”.

Z całego serca dziękując za współpracę w roku 2013, życzę wszystkim Czytelnikom, Autorom, Kontrahentom i Przyjaciołom redakcji wszelkiej pomyślności na Nowy 2014 Rok.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

 

DROGI 9 2013


 

Zachęcam Państwa do lektury pierwszej części relacji z I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013”, które odbyło się w czerwcu w Krakowie jako II wydarzenie z cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes”. W materiale omówiliśmy treść wygłoszonych podczas Forum referatów. W kolejnym wydaniu miesięcznika „DROGI” opublikujemy II część relacji, a następnie opis toczącej się podczas spotkania dyskusji i wysnute z niej wnioski.

„Bariery drogowe – bezpieczeństwo czy zagrożenie” to temat artykułu przygotowanego przez Tomasza Kulę z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W wydaniu rozpoczynamy również cykl artykułów poświęconych projektowaniu rond turbinowych przygotowany przez zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod kierunkiem dr hab. inż. Alicji Sołowczuk, prof. ZUT – „Studium kształtowania geometrii czterowlotowych rond turbinowych. Cz. 1: propedeutyka i podstawowe typy.”

W dziale Kalendarium znajdą Państwo terminy zaplanowanych na najbliższe tygodnie konferencji, seminariów, targów, które miesięcznik „Drogi” objął patronatem medialnym.

Szczególnie zachęcam do udziału w połączonym z wystawą I Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013”, które odbędzie się w Krakowie w dniach 26-27 listopada 2013 r. Więcej informacji na temat tego spotkania znajdą Państwo na stronie www.asfalty2013.pl.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

 

DROGI 7-8 2013


 

Serdecznie zachęcam do lektury wydania Dróg 7-8/2013.

Szczególnie polecam krótki artykuł dr. inż. Krzysztofa Błażejowskiego „Kilka uwag o lepiszczach asfaltowych A.D. 2013”. Tych z Państwa, którzy zgodzą się z autorem, że na temat asfaltów drogowych nie wiemy jeszcze wszystkiego, zapraszam do włączenia się w dyskusję podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013”, które odbędzie się w dniach 26-27 listopada w Krakowie jako III wydarzenie z cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes”.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

 

DROGI 6 2013


 

Serdecznie zachęcam Państwa do lektury czerwcowego wydania miesięcznika „DROGI”, w którym oprócz aktualności i artykułów merytorycznych publikujemy relacje z targów i konferencji, a także bogate kalendarium wydarzeń branżowych planowanych na najbliższe miesiące.

Szczegółowe informacje na temat spotkań organizowanych przez nasze wydawnictwo w ramach cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes” znajdą Państwo również na stronie www.konferencjespecjalistyczne.pl.

Mam przyjemność poinformować Państwa, że trwa IV edycja Konkursu Fotograficznego dla Zarządów Dróg Wojewódzkich, którego zwieńczeniem będzie wydanie Kalendarza Drogowego na rok 2014.

Na nadchodzący okres wakacyjny życzę wszystkim Czytelnikom prawdziwego wypoczynku i powrotu do pracy z nowymi siłami i jeszcze większą energią.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

 

DROGI 5 2013


 

Analiza stanu infrastruktury transportu wskazuje, że istnieje dysproporcja miedzy inwestowaniem w rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej, a finansowaniem robót utrzymaniowych, remontów i modernizacji. Konsekwencją jest zły stan techniczny infrastruktury. Dotyczy to zwłaszcza kolei i dróg samorządowych. Konieczna jest zmiana w podziale środków finansowych między budowę nowych elementów infrastruktury a modernizację, remonty i utrzymanie istniejących – zauważa prof. Wojciech Suchorzewski w artykule „Podział środków między budowę nowych a modernizację i utrzymanie istniejących elementów infrastruktury transportu”. Zachęcam Państwa do lektury tego opracowania.

Prof. Wojciech Radomski wprowadzając w tematykę odwodnienia mostów, wyjaśnia, dlaczego nic bardziej błędnego od mniemania, że wszystko na ten temat wiemy i stosowane w praktyce rozwiązania spełniają wszystkie warunki stawiane systemom odwodnieniowym.

 

Mgr Ilona Buttler oraz prof. Ryszard Krystek przedstawiają natomiast raport z IV Forum Bezpieczeństwa Transportu dedykowanego systemowi automatycznej kontroli prędkości.

 

Polecam Państwu również lekturę sprawozdań ze spotkań branżowych, które odbyły się w ostatnich tygodniach, szczególnie wyczerpującej relacji z bardzo interesującego Seminarium Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, którą - przy moim niewielkim udziale – przygotował Mirosław Bajor.

***

Mam przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania recitalu fortepianowego Alicji Gutowskiej w ramach IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO w

Centrum Targowym Kielce. W dniach 21-23 maja w pawilonie E, na stoisku Mecenasa wydarzenia firmy MSR TRAFFIC (numer 5) wybrzmią piękne, znane Państwu melodie…. Miesięcznik „Drogi” i kwartalnik „Obiekty Inżynierskie” sprawują patronat medialny nad tą inicjatywą.

 

Serdecznie zapraszam również do odwiedzenia naszego redakcyjnego stoiska podczas targów organizowanych w ramach „Autostrady- Polskiej” (G 25), na którym w tym roku, oprócz najnowszych i archiwalnych wydań naszych czasopism, przedstawimy Państwu tematy spotkań branżowych planowanych w ramach cyklu „Konferencje Specjalistyczne”.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

DROGI 3 2013

 

Zachęcam Państwa do lektury podsumowania I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich – BARIERY 2013”, które odbyło się w marcu w Krakowie jako pierwsze wydarzenie z cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes”. W wydaniu publikujemy również artykuł opracowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas Forum na temat symulacji zderzeń pojazdu z barierą ochronną. Zespół autorów pod kierunkiem prof. Tadeusza Niezgody przedstawił metodykę numerycznego modelowania crash-testów drogowych na przykładzie wybranego układu pojazd-drogowa bariera ochronna oraz możliwości nowoczesnych systemów obliczeniowych do numerycznej symulacji przebiegu zderzeń.

Już dziś serdecznie zapraszam Państwa do Krakowa na czerwcowe spotkanie mostowców (27-28.06.) podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013”. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie www.odwodnieniemostow.pl.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

Podkategorie