Logo

DROGI 3 2015

DROGI 11 2014

 

DROGI 10 2014

 
 DROGI 9 2014

We wrześniowym wydaniu Dróg publikujemy drugą część opisu dyskusji toczącej się podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013”, które odbyło się jesienią ubiegłego roku w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Przed nami druga, poszerzona edycja tego spotkania. W dniach 25-27 listopada w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014 odbędą się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE DRÓG 2014” oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „ Nawierzchnie drogowe z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014”.  Podczas spotkania będzie miała miejsce debata „Beton czy asfalt” z udziałem pana Tomasza Rudnickiego, zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pana Wacława Michalskiego, dyrektora Departamentu Technologii GDDKiA oraz innych uznanych ekspertów w zakresie nawierzchni drogowych. Temat  brzmi konfrontacyjnie, co jest przecież istotą debaty, ale celem inicjatywy jest nie konfrontacja, ale umożliwienie spotkanie branż cementowej i asfaltowej oraz zainspirowanie  konstruktywnej dyskusji. Materiały i technologie będą omawiane w konkretnych, wybranych aspektach, takich jak na przykład: trwałość, odporność na koleinowanie, cena budowy, cena eksploatacji, szorstkość, jasność. Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

DROGI 7-8 2014

Zima zaskoczyła drogowców

Tegoroczna jeszcze nie zdążyła, ale na pewno zaskoczy. Przecież zaskakuje każdego roku. Na otwarcie zimowego sezonu, wraz z pierwszym śniegiem z ust prowadzących programy informacyjne i spod piór autorów tytułów okładkowych zajawek dzienników pada słynne „zima znów zaskoczyła drogowców”, powtarzane jak mantra, nie zawsze w parlamentarnych odmianach, przez użytkowników dróg czyli przez, właściwie, wszystkich. Wszystkich poza tymi, którzy wiedzą jak to naprawdę jest z tym zaskakiwaniem i z tą zimą, i z jej skutkami. I tych, którzy wiedzą, że drogowiec to nie tylko ten, który zmaga się z tym pługiem czy solarką, że za słowem 'drogowiec' oprócz konotacji 'ten, którego zaskakuje zima' stoją też gmach politechniki i lata studiów, równie poważnych, a częstokroć znacznie poważniejszych niż studia innych użytkowników dróg i konieczność ciągłego uczenia się w trakcie zawodowej praktyki, że drogowiec to może być i projektant i wykonawca i zarządzający, że w ramach drogownictwa jest tak wiele dziedzin bardzo specjalistycznych, szczegółowych, tylu ekspertów, mnogość konferencji, szkoleń zawodowych, badań. Percepcja społeczeństwa jest często taka, że drogowiec, to ten który stoi bezczynnie na znów rozkopanej drodze obojętny na frustrację kierowców w korku spowodowanym zwężeniem. Bo kto by się przejmował tym, że ten 'drogowiec' akurat ma przerwę (jak każdy w swojej pracy), albo trwa narada i dlatego tak stoi, bo ten kawałek rozkopanej drogi, to jest akurat w tej chwili swoista, mało komfortowa, sala konferencyjna. Taka praca. Ciężka, ale o tym się akurat się nie mówi, nie pisze.

Docierające do szerokiego grona odbiorców publikacje i audycje telewizyjne dotyczące drogowych problemów, takich jak choćby bramki na autostradach, rzadko zawierają wypowiedzi prawdziwych ekspertów, na drogowe tematy wypowiadają się politycy, celebryci, nie drogowcy. Drogowych autorytetów społeczeństwo nie ma okazji poznać, więc nie ma sposobności uświadomić sobie, elementarnych choćby podstaw technologii budowy. Szkoda. Może  wtedy niektórzy spojrzeli by na drogowców trochę łaskawiej i  napotykając czasem  na zamkniętą drogę czy most, na których nie widać trwających akurat prac, nie mówili by o lenistwie i nieudolności drogowców, tylko tłumaczyli dzieciom na czym polega proces wiązania, że beton na moście czy asfalt na drodze potrzebują trochę czasu i nie można wjechać 5 minut po ich położeniu.

Z drugiej zaś strony z ust prowadzących te same programy i spod piór piszących w tych samych dziennikach, a także z mównic poważnych kongresów gospodarczych i mównicy sejmowej nawet, pada też inna magiczna formuła: 'sieć drogowa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki'. Brzmi baaardzo poważnie, budzi aprobatę i szacunek. Tylko znów niekoniecznie dla drogowca, którego chyba nie ma na intuicyjnej liście prestiżowych zawodów, takich jak prawnik czy lekarz. Dlaczego? Nie wiem jak Państwo, ale ja - nie będąc  drogowcem, ale znając trochę branżę drogową - nie zgadzam się na to.

W dniu 26 listopada 2014 r. o godzinie 9.00 w Krakowie, w czasie tegorocznych Krakowskich Dni Nawierzchni (Best Western Premier Hotel, ul. Opolska 14 a), zostanie zainaugurowana inicjatywa POROZUMIENIA NA RZECZ POPRAWY WIZERUNKU DROGOWNICTWA. Swój udział i poparcie potwierdzili szefowie najbardziej znaczących branżowych organizacji, stowarzyszeń, związków, uczelni technicznych oraz inne osoby, którym bliska jest idea podniesienia prestiżu zawodów inżynierskich. Rozwój sieci drogowej, ale nie tylko projektowanie i budowa, ale również jej utrzymanie, zarządzanie, właściwa organizacja ruchu, rzeczywiście mają kluczowe znaczenie dla gospodarki. Kluczowe znaczenie dla gospodarki ma praca drogowców.   

Przygotowaliśmy program naprawy niekorzystnego wizerunku drogownictwa, który zrodził się i utrwala przede wszystkim z powodu niewiedzy tych, którzy usiłują podejmować infrastrukturalne tematy. Trudno jest szybko naprawić coś, co narastało przez całe lata, ale nie musimy tego zrobić szybko. W końcu mamy jeszcze wiele do zrobienia, również w ramach branży, która jak każda, nie jest przecież idealna. Najważniejsze by zacząć.


 

DROGI 6 2014

W czerwcowym wydaniu miesięcznika DROGI, polecam Państwu lekturę II części opisu dyskusji, która toczyła się podczas Forum ODWODNIENIE MOSTÓW 2013 oraz wniosków z drugiej edycji tego spotkania – Forum ODWODNIENIE 2014, które miało miejsce w Krakowie w dniach 4-5 czerwca.

Publikujemy również materiał z testów zderzeniowych, które odbyły się w Inowrocławiu na terenie Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów. Tematykę barier ochronnych zgłębiać będziemy podczas III Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2015”, zaplanowanego na dni  26-27 lutego 2015 r. w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Przyszłoroczne Forum odbędzie się w ramach KRAKOWKICH DNI BRD (25-27 lutego 2015 r.) i będzie poprzedzone seminarium poświęconemu organizacji ruchu.

Podczas dwóch pierwszych edycji Forum BARIERY omawiane były kierunki zmian Wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych (Forum BARIERY 2013) oraz opracowany przez GDDKiA projekt nowelizacji (Forum BARIERY 2014). Wnioskiem kończącej tegoroczne spotkanie dyskusji konsultacyjnej była konieczność opracowania przez branżę na bazie istniejącego projektu dokumentu końcowego. Prace nad nim już się rozpoczęły. Pod egidą Polskiego Kongresu Drogowego pracować ma zespół kierowany przez uznanego eksperta w dziedzinie systemów zabezpieczających drogę, członka Rady Programowej Forum, prof. Tadeusza Sandeckiego.

W kolejnym wydaniu DRÓG opublikujemy materiał na temat założeń i przebiegu prac nad nowelizacją wytycznych.

DROGI 5 2014

Podczas I Forum BARIERY 2013, które odbyło się w dniach 7-8 marca 2013 roku w Krakowie, jako wydarzenie otwierające cykl Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes, przedstawione zostały kierunki zmian w opracowywanej wtedy nowelizacji Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Rok później w czasie II Forum BARIERY 2014 (Kraków, 27-28 lutego 2014 r.) propozycja dokumentu przygotowanego przez zespół powołany przez GDDKiA została poddana szerokiej dyskusji, w wyniku której ustalono konieczność powołania grupy roboczej złożonej z branżowych ekspertów, która na bazie projektu GDDKiA opracuje końcowy dokument. Został już powołany zespół roboczy i rozpoczynają się prace. GDDKiA zakłada, że zostaną one zakończone w czerwcu, a zarządzenie zostanie wydane w lipcu. Zapraszam Państwa do lektury rozmowy z Norbertem Wyrwichem, dyrektorem Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami  GDDKiA, członkiem Rady Programowej cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

W wydaniu publikujemy również relację z Forum ASFALTY 2013, którego drugą, poszerzoną edycję zaplanowaliśmy na dni 25-27 listopada 2014 r.  W ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI DROGOWYCH 2014, obędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014” (25.11) oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014” (26-27.11). Relację z Forum ASFALTY 2013 znajdą Państwo na stronie 18, a zapowiedź kolejnej edycji publikujemy na stronie 28.

Szczególnie zapraszam na najbliższe wydarznie z cyklu Konferencje Specjalistyczne. W dniach 4-5 czerwca w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014”.

Nad programem spotkania czuwa Rada wybitnych ekspertów w tej dziedzinie pod przewodnictwem dr. inż. Romana Edela.

Mam nadzieję, że spotkamy się również wcześniej, podczcas tegorocznych targów Autostrada-Polska w Kielcach. Zachęcam do odwiedzenia stoiska naszego wydawnictwa w hali E, ekspozycja 26.

Podkategorie