Logo

DROGI 7-8 2016

   

Serdecznie Państwa zapraszam do lektury relacji z Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015, które odbyło się w ramach zeszłorocznych KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI. W wydaniu publikujemy pierwszą część opisu prezentacji i toczącej się bezpośrednio po nich dyskusji. Zespół prowadzony przez Mirosława Bajora, dyrektora programowego cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, systematycznie przygotowuje szczegółowe podsumowania kolejnych tematów podejmowanych podczas organizowanych przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne spotkań branżowych.

Polecam również lekturę trzeciej części materiału „Środki uspokojenia ruchu według wytycznych angielskich” oraz artykułu „Studium kształtowania geometrii rond turbinowych typu knee – cz. I (rondo knee typu look-a-like)” przygotowanych przez zespoły autorów z Katedry Dróg i Mostów   Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 6 2016

   

W wydaniu czerwcowym Państwa uwadze polecam lekturę opisu prezentacji (część druga) i interesującej dyskusji, dotyczącej problemów mostowych łożysk i dylatacji, która toczyła się w ramach Forum z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka- -biznes dedykowanego tej tematyce.

W numerze publikujemy drugie części materiałów dotyczących środków uspokojenia ruchu według wytycznych angielskich (wykrzywienie toru jazdy i szykany boczne), a także zaleceń projektowych przystanków autobusowych funkcjonujących w Niemczech. Przedstawiamy również rozwiązania odwodnienia w rejonach środków uspokojenia ruchu

Mam przyjemność zaprosić Państwa na XVIII wydarzenie z naszego cyklu, podczas którego po raz pierwszy zostanie podjęta tematyka sterowania ruchem drogowym. Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016 odbędzie się w dniach 13-14 października w Krakowie.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 5 2016

 

okadka Drogi 5 2016 mala

 

W majowym wydaniu miesięcznika DROGI Państwa szczególnej uwadze polecam opis prezentacji wygłoszonych podczas I Ogólnopolskiego Seminarium Specjalistycznego „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015”, które odbyło się w ramach KRAKOWSKICH DNI DROGOWO-MOSTOWYCH 2015. Relacja zawiera również zapis interesującej dyskusji inspirowanej wystąpieniami.

W numerze publikujemy również obszerne Kalendarium zawierające terminy planowanych na najbliższe miesiące merytorycznych wydarzeń branżowych.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z opracowywaną tematyką jesiennych spotkań z cyklu KONFERENCJE SPECJALITYCZNE nauka-praktyka-biznes. W dniach 13-14 października odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016”. Na dni 23-25 listopada przypadają tegoroczne III KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016, na które złożą się dwa spotkania: II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne – „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016” (23 listopada) i IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016” (24-25 listopada), będące XX jubileuszowym wydarzeniem z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Na stronie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl  systematycznie publikujemy listy planowanych referatów i zagadnienia do dyskusji.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 4 2016

 

okadka Drogi 4 2016 mala

 

W kwietniowym wydaniu DRÓG Państwa uwadze szczególnie polecam opisy dyskusji, która toczyła się podczas Forum BARIERY 2015, w ramach paneli dotyczących zarządzania bezpieczeństwem, wytycznych oraz problemów i mitów barierowych,

Publikujemy również podsumowanie oraz listę interesujących wniosków z III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016.

W numerze inaugurujemy cykl artykułów prof. Alicji Sołowczuk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, która podjęła temat wykorzystania zieleni w uspokojeniu ruchu w przestrzeni miejskiej.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

DROGI 3 2016

 

W wydaniu marcowym DRÓG Państwa uwadze polecam drugą część szczegółowego opisu prezentacji wygłoszonych podczas FORUM BARIERY 2015.

Zachęcam również do zapoznania się z relacją fotograficzną z tegorocznych III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

Trwa opracowywanie listy wniosków z wydarzeń składających się na to spotkanie.

Sposoby wykorzystania zieleni w kształtowaniu przestrzeni publicznej na drogach dojazdowych do kondominium i suburbium opisuje prof. Alicja Sołowczuk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 1-2 2016

 

Tegoroczne KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016 zaplanowane na 23-25 listopada otworzy konferencja poświęcona specyfice nawierzchni na obiektach inżynierskich. Zachęcamy Państwa do lektury artykułu wprowadzającego w tematykę Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016 (23 listopada) przygotowanego przez prof. Wojciecha Radomskiego. Bezpośrednio po Seminarium, w dniach 24-25 listopada, odbędzie się IV Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016. Serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu, które będzie dla nas szczególnym, gdyż dwudziestym, jubileuszowym wydarzeniem z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Państwa uwadze polecam także pierwszą część szczegółowego opisu prezentacji wygłoszonych podczas Forum BARIERY 2015.

Przygotowaliśmy również obszerne Kalendarium wydarzeń branżowych zaplanowanych na najbliższe miesiące, z nadzieją, że ułatwi Państwu planowanie udziału w zbliżających się konferencjach, seminariach i targach.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 12 2015

Podkategorie