Logo
 DROGI 9 2014

We wrześniowym wydaniu Dróg publikujemy drugą część opisu dyskusji toczącej się podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013”, które odbyło się jesienią ubiegłego roku w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Przed nami druga, poszerzona edycja tego spotkania. W dniach 25-27 listopada w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014 odbędą się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE DRÓG 2014” oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „ Nawierzchnie drogowe z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014”.  Podczas spotkania będzie miała miejsce debata „Beton czy asfalt” z udziałem pana Tomasza Rudnickiego, zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pana Wacława Michalskiego, dyrektora Departamentu Technologii GDDKiA oraz innych uznanych ekspertów w zakresie nawierzchni drogowych. Temat  brzmi konfrontacyjnie, co jest przecież istotą debaty, ale celem inicjatywy jest nie konfrontacja, ale umożliwienie spotkanie branż cementowej i asfaltowej oraz zainspirowanie  konstruktywnej dyskusji. Materiały i technologie będą omawiane w konkretnych, wybranych aspektach, takich jak na przykład: trwałość, odporność na koleinowanie, cena budowy, cena eksploatacji, szorstkość, jasność. Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.