Logo

DROGI 6 2014

W czerwcowym wydaniu miesięcznika DROGI, polecam Państwu lekturę II części opisu dyskusji, która toczyła się podczas Forum ODWODNIENIE MOSTÓW 2013 oraz wniosków z drugiej edycji tego spotkania – Forum ODWODNIENIE 2014, które miało miejsce w Krakowie w dniach 4-5 czerwca.

Publikujemy również materiał z testów zderzeniowych, które odbyły się w Inowrocławiu na terenie Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów. Tematykę barier ochronnych zgłębiać będziemy podczas III Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2015”, zaplanowanego na dni  26-27 lutego 2015 r. w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Przyszłoroczne Forum odbędzie się w ramach KRAKOWKICH DNI BRD (25-27 lutego 2015 r.) i będzie poprzedzone seminarium poświęconemu organizacji ruchu.

Podczas dwóch pierwszych edycji Forum BARIERY omawiane były kierunki zmian Wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych (Forum BARIERY 2013) oraz opracowany przez GDDKiA projekt nowelizacji (Forum BARIERY 2014). Wnioskiem kończącej tegoroczne spotkanie dyskusji konsultacyjnej była konieczność opracowania przez branżę na bazie istniejącego projektu dokumentu końcowego. Prace nad nim już się rozpoczęły. Pod egidą Polskiego Kongresu Drogowego pracować ma zespół kierowany przez uznanego eksperta w dziedzinie systemów zabezpieczających drogę, członka Rady Programowej Forum, prof. Tadeusza Sandeckiego.

W kolejnym wydaniu DRÓG opublikujemy materiał na temat założeń i przebiegu prac nad nowelizacją wytycznych.