Logo

DROGI 5 2014

Podczas I Forum BARIERY 2013, które odbyło się w dniach 7-8 marca 2013 roku w Krakowie, jako wydarzenie otwierające cykl Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes, przedstawione zostały kierunki zmian w opracowywanej wtedy nowelizacji Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Rok później w czasie II Forum BARIERY 2014 (Kraków, 27-28 lutego 2014 r.) propozycja dokumentu przygotowanego przez zespół powołany przez GDDKiA została poddana szerokiej dyskusji, w wyniku której ustalono konieczność powołania grupy roboczej złożonej z branżowych ekspertów, która na bazie projektu GDDKiA opracuje końcowy dokument. Został już powołany zespół roboczy i rozpoczynają się prace. GDDKiA zakłada, że zostaną one zakończone w czerwcu, a zarządzenie zostanie wydane w lipcu. Zapraszam Państwa do lektury rozmowy z Norbertem Wyrwichem, dyrektorem Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami  GDDKiA, członkiem Rady Programowej cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

W wydaniu publikujemy również relację z Forum ASFALTY 2013, którego drugą, poszerzoną edycję zaplanowaliśmy na dni 25-27 listopada 2014 r.  W ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI DROGOWYCH 2014, obędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014” (25.11) oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014” (26-27.11). Relację z Forum ASFALTY 2013 znajdą Państwo na stronie 18, a zapowiedź kolejnej edycji publikujemy na stronie 28.

Szczególnie zapraszam na najbliższe wydarznie z cyklu Konferencje Specjalistyczne. W dniach 4-5 czerwca w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014”.

Nad programem spotkania czuwa Rada wybitnych ekspertów w tej dziedzinie pod przewodnictwem dr. inż. Romana Edela.

Mam nadzieję, że spotkamy się również wcześniej, podczcas tegorocznych targów Autostrada-Polska w Kielcach. Zachęcam do odwiedzenia stoiska naszego wydawnictwa w hali E, ekspozycja 26.