Logo

DROGI 1-2 2014

Otwierające rok 2014 wydanie miesięcznika „DROGI” przygotowane jest specjalnie z myślą o Krakowskich Dniach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach których odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu na czas prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” (26 lutego br.) oraz II Ogólnopolskie Forum „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2014” (27-28 lutego br.).

I Forum BARIERY 2013, które odbyło się w marcu ubiegłego roku w Krakowie, zgromadziło niemal wszystkich ekspertów zajmujących się w codziennej pracy tematyką barier ochronnych – zarówno praktyków, jak i ludzi nauki, a także przedstawicieli najbardziej znaczących producentów barier. Spotkanie, w którym udział wzięło 160 osób, zainspirowało dyskusję, która – mam nadzieję – będzie kontynuowana podczas II Forum BARIERY 2014. W wydaniu publikujemy pierwszą część szczegółowej relacji z przebiegu tej dyskusji. Zachęcam Państwa do lektury.

Podczas tegorocznej edycji Forum przedstawiciele GDDKiA zaprezentują poddany konsultacjom projekt „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”, które w 2014 roku zastąpią „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r. W czasie Forum nowe wytyczne zostaną poddane szerokiej dyskusji, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszam.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna