Logo

DROGI 12 2013

Zachęcam Państwa do udziału w organizowanych przez nasze wydawnictwo spotkaniach z cyklu „Konferencje specjalistyczne nauka – praktyka – biznes” zaplanowanych na rok 2014.

W dniach 26-28 lutego 2014 r. w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” (26 lutego 2014 r.) oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2014” (27-28 lutego 2014 r.).

Na dni 4-5 czerwca 2014 r. zaplanowaliśmy II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014” oraz I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Kolejowe nawierzchnie szynowe na szlakach i obiektach inżynieryjnych oraz rozjazdach i przejazdach – NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014”.

W terminie 18-19 listopada 2014 r. odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Mostowe łożyska i urządzenia

dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2014” (25-27 listopada 2014 r.).

Serdecznie zachęcam również do udziału w Krakowskich Dniach Nawierzchni, w ramach których będą miały miejsce

dwa wydarzenia branżowe: I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji

nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE DRÓG 2014” (25 listopada 2014 r.) oraz II Ogólnopolskie Forum

Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz z betonu

Cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014” (26-27 listopada 2014 r.).

Polecam Państwu lekturę podsumowania cyklu „Konferencje Specjalistyczne” w roku 2013, które publikujemy w grudniowym wydaniu „Dróg”.

Z całego serca dziękując za współpracę w roku 2013, życzę wszystkim Czytelnikom, Autorom, Kontrahentom i Przyjaciołom redakcji wszelkiej pomyślności na Nowy 2014 Rok.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna