Logo

DROGI 9 2013


 

Zachęcam Państwa do lektury pierwszej części relacji z I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013”, które odbyło się w czerwcu w Krakowie jako II wydarzenie z cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes”. W materiale omówiliśmy treść wygłoszonych podczas Forum referatów. W kolejnym wydaniu miesięcznika „DROGI” opublikujemy II część relacji, a następnie opis toczącej się podczas spotkania dyskusji i wysnute z niej wnioski.

„Bariery drogowe – bezpieczeństwo czy zagrożenie” to temat artykułu przygotowanego przez Tomasza Kulę z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W wydaniu rozpoczynamy również cykl artykułów poświęconych projektowaniu rond turbinowych przygotowany przez zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod kierunkiem dr hab. inż. Alicji Sołowczuk, prof. ZUT – „Studium kształtowania geometrii czterowlotowych rond turbinowych. Cz. 1: propedeutyka i podstawowe typy.”

W dziale Kalendarium znajdą Państwo terminy zaplanowanych na najbliższe tygodnie konferencji, seminariów, targów, które miesięcznik „Drogi” objął patronatem medialnym.

Szczególnie zachęcam do udziału w połączonym z wystawą I Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013”, które odbędzie się w Krakowie w dniach 26-27 listopada 2013 r. Więcej informacji na temat tego spotkania znajdą Państwo na stronie www.asfalty2013.pl.

 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna