Logo

DROGI 6 2017

Drogi 6 17 

W ramach IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 odbyły się IV Forum „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – ORGANIZACJA RUCHU 2017”oraz V Forum „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2017”. Spotkania zostały zrealizowane w formule cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. W wydaniu przedstawiamy pierwszą część szczegółowego podsumowania wydarzenia i wniosków opracowanych przez Mirosława Bajora, dyrektora programowego cyklu, na podstawie wygłoszonych prezentacji oraz dyskusji toczących się w ramach obrad. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej edycji spotkania zaplanowanej na dni 7-8 lutego 2018 r.

Zachęcam również do lektury artykułu przygotowanego przez prof. Alicję Sołowczuk z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na temat wpływu stosowania dwustronnego zwężenia na ulicach

dwujezdniowych na redukcję prędkości.


Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna