Logo

DROGI 1 2020

Drogi 1 2020 okadka

DROGI 11-12 2017

Drogi 11 17 

Nie jest tajemnicą, że począwszy od 2013 roku rozwija się nowy dział wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, który zajmuje się organizacją konferencji dla branży infrastruktury komunikacyjnej. KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, bo pod tym szyldem odbywają są nasze wydarzenia, stały się uznaną platformą wymiany doświadczeń specjalistów.

Formuła zakładająca podejmowanie stosunkowo wąskich tematów, obecność możliwie wszystkich znaczących ekspertów w podejmowanej dziedzinie i gwarantująca, nie tylko konkretne, profesjonalne prezentacje, ale również czas na dyskusję po nich, została zaakceptowana przez branżę. Optymalna okazała się również przyjęta zasada i nasza ambicja, żeby do dyskusji na dany temat skutecznie zaprosić w s z y s t k i c h , którzy daną tematyką się zajmują. Dlatego właśnie wydarzenia z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE są współtworzone przez instytucje państwowe, samorządowe, najbardziej znaczące organizacje branżowe, stowarzyszenia, wyższe uczelnie techniczne, instytuty badawcze, aktywne, nowoczesne przedsiębiorstwa i najwyższej klasy ekspertów w swoich dziedzinach. Uczestnicy reprezentują przedstawicieli wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, w tym zarządców dróg wszystkich kategorii. Tylko przy takiej strukturze uczestnictwa możliwe jest wypracowanie konkretnych rozwiązań. Doświadczenia dwudziestu pięciu wydarzeń, które dotychczas odbyły się w ramach cyklu, potwierdzają, że formuła spotkań, podczas których na równych prawach, w ramach spotkania dedykowanego konkretnemu, stosunkowo wąskiemu tematowi, wypowiadają się przedstawiciele nauki, praktyki i biznesu, jest dziś bardzo potrzebna.

Od samego początku, szukaliśmy sposobu, aby wiedza wypracowana podczas obrad mogła docierać do znacznie szerszej grupy odbiorców. W DROGACH ukazują się systematycznie szczegółowe podsumowania wydarzeń, opisy referatów, publikowane są listy wniosków z konferencji.

Materiały te cieszą się dużym zainteresowaniem Czytelników, głównie ze względu na ich aktualność i przybliżanie bardzo praktycznych zagadnień. Postanowiliśmy zatem jeszcze bardziej niż dotychczas uczynić łamy DRÓG, miejscem do rozpowszechniania wiedzy wypracowanej w ramach przygotowań i obrad wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Podsumowania wydarzeń i konstruktywne wnioski, ciekawe artykuły ekspertów, bieżące informacje z życia branży – przygotowujemy dla Państwa DROGI w nowej odsłonie, z odświeżoną szatą graficzną, ukazujące się w trybie kwartalnym.

Z najlepszymi życzeniami wszelkiej pomyślności w nowym 2018 roku,

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

DROGI 10 2017

Drogi 10 17 

W numerze publikujemy czwartą część relacji z IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017. Państwa uwadze polecam szczegółowe podsumowanie wydarzenia i wnioski opracowane przez Mirosława Bajora, dyrektora programowego cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, na podstawie wygłoszonych prezentacji oraz dyskusji toczących się podczas obrad.

Trwają przygotowania do V edycji spotkania, która odbędzie się w terminie 7-8 lutego 2018 r.

Zachęcam również do lektury artykułu „Przestrzenie publiczne w korycie rzeki Turii cz. I.” autorstwa prof. Alicji Sołowczuk z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Lista wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE naukapraktyka-biznes znajduje się na stronie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z tematami, którym dedykujemy najbliższe konferencje 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 9 2017

Drogi 9 17 

W wydaniu kontynujemy podsumowanie IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 zrealizowa - nych w formule cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE naukapraktyka-biznes. Państwa uwadze polecam trzecią część szczegółowego podsumowania wydarzenia i wniosków opracowanych przez Mirosława Bajora, dyrektora programowego cyklu, na podstawie wygłoszonych prezentacji oraz dyskusji toczących się w ramach obrad.

Zachęcam również do lektury artykułu na temat wpływu zastosowania dwustronnego zwężenia na ulicach dwujezdniowych na poziom hałasu drogowego. Autorami opracowania są mgr inż. Dominik Kacprzak oraz prof. Alicja Sołowczuk z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo - gicznego w Szczecinie.

Pełna lista wydarzeń planowanych w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes znajduje się na stonie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z tematami, które zamie - rzamy podjąć. 

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

DROGI 7-8 2017

Drogi 7 8 17 

Polecam Państwu lekturę drugiej części szczegółowego podsumowania i wniosków z IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017. Materiał został opracowany przez Mirosława Bajora, dyrektora programowego cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, na podstawie wygłoszonych prezentacji oraz dyskusji toczących się w ramach obrad. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej edycji spotkania zaplanowanej na dni 7-8 lutego 2018 r.

Zachęcam również do lektury artykułu „Słoneczne promenady w Alicante cz. II”., przygotowanego przez prof. Alicję Sołowczuk z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

DROGI 6 2017

Drogi 6 17 

W ramach IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 odbyły się IV Forum „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – ORGANIZACJA RUCHU 2017”oraz V Forum „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2017”. Spotkania zostały zrealizowane w formule cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. W wydaniu przedstawiamy pierwszą część szczegółowego podsumowania wydarzenia i wniosków opracowanych przez Mirosława Bajora, dyrektora programowego cyklu, na podstawie wygłoszonych prezentacji oraz dyskusji toczących się w ramach obrad. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej edycji spotkania zaplanowanej na dni 7-8 lutego 2018 r.

Zachęcam również do lektury artykułu przygotowanego przez prof. Alicję Sołowczuk z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na temat wpływu stosowania dwustronnego zwężenia na ulicach

dwujezdniowych na redukcję prędkości.


Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

 

DROGI 5 2017

Drogi 5 17 

W ramach Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015 odbyła się debata „Kształtowanie trwałości poprzez zapewnienie jakości”. Panel był częścią KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2015 organizowanych w ramach cyklu Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktykabiznes. Polecam Państwu lekturę opisu debaty opracowanego przez Mirosława Bajora, dyrektora programowego cyklu.

Prof. Alicja Sołowczuk z Katedry Dróg i Mostów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przygotowała artykuł poświęcony słonecznym promenadom znajdującym się w popularnej hiszpańskiej miejscowości wypoczynkowej Alicante. W wydaniu publikujemy również relację z Targów AutostradaPolska 2017 oraz wydarzeń im towarzyszącym.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna

Podkategorie